SPIN d.o.o.

Savjetovanje, Projektiranje, Izvođenje i Nadzor gradnje.

Izvođenje radova

Kao izvođač radova sudjelovali smo u izgradnji građevina : 

Nadvožnjak "Zagrad" u Rijeci
Trgovački centar i garaža "Slatina" u Opatiji
Trgovački centar "ZTC" u Rijeci
Sjeverni dio zaobilaznice Grada Poreča
Kanalizacijski kolektor i šetnica u Opatiji (Ika/Volosko)
Cesta Ćikovići - 111.brigade ZNG-a u KastvuRekonstrukcija poslovne građevine u Rijeci

(Projekt HAZADR / sufinancirano od strane EU -  IPA program)Centralno gradsko groblje Drenova u Rijeci / polje G-8
Povratak na naslovnicu ... »