SPIN d.o.o.

Savjetovanje, Projektiranje, Izvođenje i Nadzor gradnje.

Nadzor nad izvođenjem radova

Na sljedećim gradilištima vršili smo uslugu stručnog nadzora : 

 

 

Magistralni plinovod Pula - Karlovac (dionica Pula-Rijeka)


Izgradnja radilišta za metalne konstrukcije brodogradilišta "Viktor Lenac"

Sanacija klizišta "Breča 2" na državnoj cesti D8 dionica Orehovica - Sv.KuzamPovratak na naslovnicu ... »